Започва трета масова дезакаризация за 2022 г. на територията на община Благоевград

0
Започва трета масова дезакаризация за 2022 г. на територията на община Благоевград. Обработката на тревните площи ще се осъществи в периода от 08.09 до 10.09.2022 г. включително, при благоприятни метеорологични условия.
Третирането ще се извършва след 18:00 часа в тревните площи, включващи паркове, междублокови пространства,централна градска част, детски площадки, дворове на училища, детски ясли, детски градини, социални домове и МБАЛ.
В обработените площи следва да не се влиза 24 часа след третиране, като за целта ще бъдат поставени обозначителни табели.
При обработката се използват разрешени за употреба препарати в съответната препоръчителна доза и концентрация.
Дезакаризацията на обществените тревни площи се извършва по следния график:
ГРАФИК
ЗА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
(2022 г. – трето третиране)
08.09.2022 г.
Тревни площи и тревни ивици в квартали, паркове и център
Парк “Бачиново”, с детските площадки;
Алея към парк “Бачиново”, с 3 бр. детски площадки;
Парк “Ловен дом”, с 1 бр. детска площадка и Розариум;
Зоопарк – зелените площи покрай алеите;
Централна градска градина, с 1 бр. детска площадка;
Тревни площи зад сградата на Общината;
Тревни площи около площад “Г. Измирлиев”;
Солариум, ул. „Пирин”;
Градината пред НАП и Минералната баня, с 1 бр. детска площадка;
Тревната площ пред пощата;
Тревната площ пред сградата на Камерната опера и около паметника на Гоце Делчев;
Тревната площ пред банка „УниКредит Булбанк”, пл. „Македония”;
Тревни площи в кв. “Вароша” и пред Младежки дом, кв. “Вароша”;
Тревните площи пред Съдебната палата;
Тревни ивици при бул. „Св.Св. Кирил и Методий”;
Градинката при паметника на Васил Левски, ул. „Васил Левски”;
Тревни ивици, ул. „Васил Левски”;
Зелени площи в кв. 118 (срещу МВР), ул. „Владо Черноземски”;
Парк „Еленово-2”, с детските площадки;
Парк „Еленово-1” с детските площадки, ж. к. “Еленово”, до „Варко”;
Парк „Даме Груев”, ул. “Даме Груев”;
Парк“Струмско-център” с детските площадки ж. к. “Струмско-център”
Парк “Струмско-север”, с детските площадки;
Зелени площи, ул. “Полковник Чамишки”;
Тревни ивици, бул. „Св. Димитър Солунски“;
Тревни ивици, ул. „Иван Михайлов“;
Тревни ивици, ул. „14-ти полк“;
Зелени площи, ж.к. „Орбита“, кв. „Грамада“;
Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Струмско“ и кв. „Старо Струмско“;
Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Еленово-1“ и ж.к. „Еленово-2“;
Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Запад“;
Зелени площи в междублоковите пространства, ж.к. „Ален мак“ и ж.к. „Бялата висота“;
Зелени площи в междублоковите пространства ж.к. “Орлова чука” и махала „Предела“;
Зелени площи при Православен мемориален кръст „Памет и вяра“, м. Заева поляна
08.09.2022 г.
Тревни площи около детски площадки
ж.к.” Струмско”, ж.к. „Ален Мак“
Детска площадка пред бл.1, ж.к. “Струмско-център”;
Детска площадка до бл.24, зад бл. 22 ж.к. “Струмско-център”;
Детска площадка зад бл.16, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;
Детска площадка зад бл.18 ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“
Детска площадка зад бл. 17-19, ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”;
Спортна площадка при бл. 9-13, ж.к. “Струмско”, ул. “Струма”;
Детска площадка зад бл.34 ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;
Детска площадка зад бл.40-42, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;
Детска площадка бл. 24, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;
Детска площадка бл. 36, ж.к. “Струмско”, ул. „Броди“;
Детска площадка м/у бл. 3-5, ж.к. “Струмско”, ул. “Яне Сандански”’
Детска площадка до Дом за стари хора „Света Петка“, ж.к. “Струмско”, ул. „Освобождение“;
Детска площадка зад бл. 4-5, ж.к. „Ален мак”;
Детска площадка зад бл.15-16; ж.к. „Ален мак”;
Детска площадка зад бл. 13-17, ж.к. „Ален мак”;
Детска площадка зад бл. 34, ж.к. „Ален мак”;
Детска площадка зад бл. 35, ж.к. „Ален мак”, ул. „Б. Ангелушев“;
Детска площадка м/у бл. 38-39, ж.к. „Ален мак”.
ж.к.” Еленово”, ж.к. “Орлова чука”, Детска площадка м/у бл. 23 Б, бл. 18, бл. 24 и бл. 25, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка бл. 33, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка бл. 71, ж.к. “Еленово”, с/у Плувният басейн;
Детска площадка пред бл. 83 и зад бл. 93, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка пред бл. 53, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка зад бл. 51-52, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка м/у бл. 40-41, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка зад бл. 44, ж.к. “Еленово”, ул. „Батак“;
Детска площадка зад бл. 6-8, ж.к. “Еленово”’
Детска площадка зад бл.59- 61; ж.к. “Еленово”;
Детска площадка зад бл. 65, ж.к. “Еленово”, зад сервиз „Варко“;
Детска площадка зад бл. 101-102, ж.к. “Еленово”, ул. „Преслав“;
Детска площадка зад бл. 107-110, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка пред бл. 116, ж.к. “Еленово”, ул. „Хан Омуртаг“’
Детска площадка зад бл. 118, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка зад бл. 125, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка бл. 164, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка бл. 169, ж.к. “Еленово”;
Детска площадка зад бл. 214, ж.к. “Орлова чука”;
Детска площадка до бл. 216, ж.к. “Орлова чука”, ул. „Бачо Киро“;
Детска площадка м/у бл. 202-205. ж.к. “Орлова чука”;
Спортна площадка зад 209, ж.к. “Орлова чука”
кв.”Грамада”
Тревните площи с детската площадка с/у ІV ОУ кв. “Грамада”, ул. “Осогово”;
Детска площадка – 2 бр. и спортна площадка, кв. “Грамада”, бл. “Орбита”, ул. „Зеленка“;
Детска площадка кв. “Грамада”, ул. „Малешево“ и ул. „Климент Охридски“’
Детска площадка (Аско Деница) кв. “Грамада”, ул. „Иван Гарванов“’
ж.к.”Запад”, ж.к. „Освобождение“
Детска площадка зад бл.1-8 ж.к. “Запад”;
Детска площадка бл. 29-38 ж.к. “Запад”;
Детска площадка зад бл. 29 ж.к. “Запад”;
Детска площадка м/у бл.п 48-39 ж.к. “Запад”, зад зала „Скаптопара“;
Детска площадка зад бл. 11, ул. “Шар планина”;
Детска площадка зад бл. 17, ул. “Шар планина”;
Детска площадка м/у бл. 13-15, ул. “Дойран”;
Център, широк център
Детска площадка с/у V СУ, ул. „Аргир Манасиев“;
Детска площадка м/у бл. 6-5, ул. “Крали Марко”;
Детска площадка м/у бл. 56 и бл. 58, ул. “Менча Кърничева”, зад миньорските блокове;
Детска площадка до бл. 24, бул. “Ал. Стамболийски”, до Горска поляна;
Детска площадка № 2-6, ул. “Страцин”;
Детска площадка зад бл. 32, ул. “Даме Груев”;
Детска площадка пред бл.6, ул. “Петър Зографски”;
Детска площадка пред бл. 16,18 и 20, ул. “Иван Шишман”, зад “Билла”;
Детска площадка до бл. № 2 – 2 бр., ул. “Брегалница”, двора на бившето СУ;
08.09.2022 г.
Тревни площи в МБАЛ и в заведенията за социални услуги
МБАЛ
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания , ул. “К. и Я. Хайдукови” 83;
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Вяра”, ул. „Борис Ангелушев” 4;
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Надежда”, ул. „Борис Ангелушев” 6;
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Св. Йоан Рилски”, ул. „Трудолюбие” 7;
Дневен център за деца/младежи с увреждания „Зорница”;
Дневен център за стари хора, ул. “Скаптопара” № 26;
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница”, ул. “Скаптопара” № 28;
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина”, ул. „Славянска” № 40;
Защитено жилище за лица с психични разстройства „Искра”, ул. „Славянска” № 46;
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Слънчев дом”, ул. „Тодор Александров” № 98;
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост „Струма”, ул. „Струма” № 23;
Център за обществена подкрепа
Преходно жилище за деца, ул. “Братя Миладинови” 23;
Център за временно настаняване, ж.к. “Еленово”, бл. 202 В, ет. 1, ап. 1,2,3 и 4;
Дом за стари хора „Св. Петка”, ж.к. “Струмско”, ул. “Освобождение” 23;
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца, ул. “Христо Смирненски” 5 Б;
09.09.2022 г.
Тревни площи в/около училищата
ПМГ и ЕГ ул. “Марица” 4;
НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, ул. “Цанко Церковски” 2;
СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, ул. “Брегалница” 2;
ІІ ОУ „Димитър Благоев“, ул. “Митрополит Борис” 2;
ІІІ ОУ „Димитър Талев“, бул. “Св. Св. “Кирил и Методий” 13;
ІV ОУ „Димчо Дебелянов“, кв. “Грамада”, ул. “Осогово” 9;
V СУ „Георги Измирлиев“, ул. “Христо Чернопеев” 16;
VІ СУ „Иван Вазов“, ул. “Яне Сандански” 1;
VІІ СУ „Кузман Шапкарев“, ул. “Илинден”13;
VІІІ СУ Арсени Костенцев“, ж.к. “Еленово”, ул. “Явор”;
ІХ ОУ „Пейо Яворов“, ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”;
ХІ ОУ „Христо Ботев“, ж.к. “Орлова чука”;
Център за социална образователна подкрепа (ЦСОП) ж.к. “Еленово”, ул. “Свобода” 3;
Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост (ПГТЛП), ул. “Васил Левски”60;
Професионална гимназия по
строителство, архитектура и геодезия (ПГСАГ), ул. “Тодор Александров” 56;
Професионална гимназия по
Икономика (ПГИ), ж.к.“Ален мак”,ул.“Борис Ангелушев”;
Благоевградска професионална гимназия (БПГ), ул. “Иван Михайлов” 62;
ОДК, ул. “Сергей Румянцев” 2;
09.09.2022 г.
Тревни площи в/около дворовете на детските градини
ДГ „Синчец“, кв. “Грамада”, ул. “Евтим Дрангов” 17а
ДГ „Детски свят“, ул. “Марица” 6;
ДГ „Усмивка“, ул. “Освобождение” 3;
ДГ „Първи юни“, ул. “Яне Сандански” 3;
ДГ № 1 „Ведрица“, ул. “Васил Мечкуевски” 40;
ДГ № 2 „Света Богородица“, ж.к. “Орлова чука”, ХI ОУ;
ДГ № 3 „Детелини“, ул. “К. и Я. Хайдукови” 64;
ДГ № 4 „Роса“, ул. “Менча Кърничева” 39;
ДГ № 6 „Щастливо детство“, ул. “Свобода” 8;
ДГ № 8 „Вечерница“, ул. “Григор Пърличев” 15;
ДГ № 10 „Мак“, ул. “Стоимен Календерски” 15;
ДГ № 11 „Здравец“, ул. “Лале” 1;
ДГ № 12 „Алени Макове“, ул. “Тодор Александров” 47;
Център за подкрепа на личностно развитие – Център за личностно творческо развитие на децата в Благоевград (ЦПЛР-ЦЛТРДБ), кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ № 1;
09.09.2022 г.
Тревни площи в/около дворовете на детските ясли
ДДЯ № 2 „Радост“, ул. “Никола Вапцаров” 45;
ДДЯ № 3 „Славей“, ул. “Тодор Александров” 74;
ДДЯ № 5 „Конче Вихрогонче“, ул. “Скаптопара” 4;
ДДЯ № 9 „Лебедче“, ул. “Скаптопара” 26;
ДДЯ № 10 „Макове“, ул. “К. и Я. Хайдукови” 35;
ДДЯ № 12 „Кокиче“, ж.к. “Еленово” бл. 7, 7А;
Филиал № 6 ж.к. “Еленово”, бл.164;
Филиал № 8, ж.к. “Ален мак”, бл. 4А;
Детска кухня РП № 3, ж.к. “Еленово” – здравен център;
Домашен социален патронаж, ж.к. “Еленово”, ул. “Явор” № 8;
09.09.2022 г.
Обекти на зелената система на територията на селата в община Благоевград
/ детски градини, детски площадки , социални заведения/
Филиал ДГ № 3 „Детелини“, с. Изгрев;
Детска площадка, до сградата на кметството, с. Изгрев;
Филиал ДГ „Синчец“, с. Зелен дол;
Филиал ДГ „Усмивка“, с. Церово;
Детска площадка, пред Читалището, с. Селище;
Детска площадка, в двора на бившето училище , с. Логодаж
Детска площадка, до сградата на кметството , с. Долно Българчево;
Филиал ДГ „Усмивка“, с. Покровник;
Детска площадка, зад сградата на кметството, с. Покровник;
Детска площадка, до черквата с. Покровник;
Детска площадка, в двора на бившето училище с. Покровник;
Детска площадка, на обръщателната, с. Покровник;
Филиал ДГ „Детски свят“, с. Рилци;
Детска площадка, пред сградата на кметството, с. Рилци;
Детска площадка, в двора на бившето училище, с. Рилци;
Детска площадка, в двора на бившето училище, с. Бело поле;
Детска площадка, до сградата на кметството, с. Церово
Детска площадка, с. Еленово;
Детска площадка , с. Падеш;
Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“, с. Падеш.
*Снимката е илюстративна

The post Започва трета масова дезакаризация за 2022 г. на територията на община Благоевград appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: Започва трета масова дезакаризация за 2022 г. на територията на община Благоевград

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Най-добри продукти | Евтини стоки | МОЛ за стоки | Най-добри продукти | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви | Диагноза и Лечение