30 съветници гласуваха за храм на Свети Мина в Благоевград

0

Заседанието на Общински съвет Благоевград днес започна с минута мълчание в памет на загиналите полицаи в Бургас.

В рамките на вчерашното редовно заседание бяха взети общо 52 решения от местния парламент.

След дълги дебати бе прието и предложението, относно даване на съгласие за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) –изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ по плана на ЦГЧ –Благоевград с предназначение „за православен храм“ и УПИ с предназначение „за паркинг“.

Председателят на местния парламент, Радослав Тасков, разясни, че е имало забавяне от страна на РИОСВ, а в същото време има запитване от Негово високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим – земята да бъда дарена на Неврокопската митрополия, за да може да започна фактическото строителство.

Г-н Тасков обясни, че ако ПУП-а бъде одобрен, на следваща сесия ще може да се гласува и даряване на земята, с което ще се сложи край на 15-годишния спор, свързан с изграждането на новата църква.

С 30 гласа „ЗА“, 1- „против“ и 3- „въздържали се“ общинските съветници подкрепиха предложението.

Местния парламент гласува и предложение за увеличаване на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата и изменение на Решение № 26/11.12.2015 година на Общински съвет Благоевград.

В тази връзка общинския съветник Кирил Ваклинов отправи предложение да бъде направена промяна, според която всички кметове на кметства ще получат еднакво увеличение от 22 %, а не както бе предложено – 18 % за селата Дъбрава, Бистрица и Марулево.

Предложението на кмета бе прието и с промяна, която бе посочена в становището на Комисията по бюджет и финанси и общински съветник Исмет Узунов, а именно: в точка 2 се добави текста: „Но не повече от 1 200 лв. до приемане на бюджет 2023 г.“

На редовното заседание днес общинските съветници дадоха положителен вот и относно предложенията, касаещи измененията и допълненията към няколко наредби:
Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред на територията на община Благоевград, проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност.

Единодушно местните парламентаристи гласуваха предложенията, касаещи приемането на Годишния финансов отчет за 2021г.на: СБАЛО „Св. Мина“ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Благоевград“ЕООД, „Център за психично здраве-Благоевград“ ЕООД, Медицински център-I“ ЕООД, на общинските търговски дружества ОФК „Пирин“ЕООД, „Биострой“ЕООД, „Паркинги и гаражи- Благоевград“ЕООД, „Благоевград инвест-2016“ЕООД, „Пазари“ЕООД и „Арт стейдж енд фест“.

На проведеното днес редовно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 52 решения.

След изчерпване на дневния ред, председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков закри заседанието.

The post 30 съветници гласуваха за храм на Свети Мина в Благоевград appeared first on Начало.

Източник – Региона БГ: 30 съветници гласуваха за храм на Свети Мина в Благоевград

      

Share.

About Author

Comments are closed.

Партньори: Вижте Изработка на сайт | СЕО Оптимизация | Най-добри продукти | Евтини стоки | МОЛ за стоки | Най-добри продукти | Бебешки МОЛ | Онлайн Вестник за обяви | Диагноза и Лечение